Podněty k revizi standardů kvality sociálních služeb

Podněty k revizi standardů kvality sociálních služeb
21.11.2012

Východiskem pro práci na revizi standardů byl sběr podnětů mezi poskytovateli a inspektory kvality sociálních služeb. Výzkum zaměřený na otázku fungování stávajících kritérií standardů v praxi zpracovávali sociologové David Kocman a Jan Paleček.