Standardy kvality sociálních služeb. Výkladový sborník pro poskytovatele

Standardy kvality sociálních služeb. Výkladový sborník pro poskytovatele
1.10.2008

Materiál vydaný Ministerstvem práce v r. 2008 představuje soubor textů vytvořených pracovními skupinami. Quip se podílel na kapitolách Ochrana práv a uplatnění vlastní vůle uživatele sociální služby, opatření omezující pohyb, způsobilost k právním úkonům a opatrovnictví a Individuální plánování.