Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb

Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb
1.10.2003

V období od května do prosince 2002 proběhlo v České republice v rámci tzv. Česko-britského projektu, který administrovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, celkem třicet tři pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Jejich smyslem bylo testování návrhu Standardů kvality sociálních služeb a ověření metodiky inspekcí.

Přiložený text představuje výsledky inspekcí v různých typech zařízení sociálních služeb a shrnuje nejdůležitější zjištění.

Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb