Kvalita života a sociální služby

Měření kvalita života bývá mimo jiné používáno jako nástroj pro posouzení efektu intervencí sociálních služeb. Proto se s tímto tématem pracovalo také v projektu Kvalita života jako cíl transformace ústavní péče.

Výstupy z projektu ohledně tématu kvality života:

  • Metodika měření kvality života
  • Měření vlivu projektu "Kvalita života jako cíl" na kvalitu života uživatelů sociálních služeb

Protože se v průběhu projektu ukázalo, že měření kvality života není spolehlivým nástrojem pro měření výsledků projektových aktivit, byla zahájena práce na jiném nástroji vycházejícím z konceptu sociálního začleňování. Výsledky jsou zveřejněny v knihovně v sekci Výsledky poskytování služeb jako předmět hodnocení.

Měření vlivu projektu "Kvalita života jako cíl" na kvalitu života uživatelů sociálních služeb

15.4.2011

Předkládaná závěrečná zpráva je výsledkem výzkumu vlivu aktivit projektu "Kvalita života jako cíl" na kvalitu života zúčastněných klientů partnerských institucí. Cílem výzkumu bylo popsat změny v kvalitě života, kterých bylo dosaženo v důsledku realizovaných aktivit, v důsledku změny ve způsobu poskytování sociálních … více >>

Metodika měření kvality života

20.8.2010

Metodika měření kvality života byla připravena v rámci projektu Kvalita života jako cíl. Jednou z klíčových aktivit bylo měření efektu podpory, které se prostřednictvím projektu dostalo obyvatelům partnerských ústavů. Za tímto účelem byl použit dotazník pro měření kvality života, který vychází ze zahraničního dotazník… více >>