Měření vlivu projektu "Kvalita života jako cíl" na kvalitu života uživatelů sociálních služeb

Měření vlivu projektu
15.4.2011

Předkládaná závěrečná zpráva je výsledkem výzkumu vlivu aktivit projektu "Kvalita života jako cíl" na kvalitu života zúčastněných klientů partnerských institucí. Cílem výzkumu bylo popsat změny v kvalitě života, kterých bylo dosaženo v důsledku realizovaných aktivit, v důsledku změny ve způsobu poskytování sociálních služeb, či souvisejících změn v životech klientů. Proběhla dvě dotazníková šetření, mapující kvalitu života klientů těchto dvou ústavů, jedno před začátkem projektu, druhé před jeho ukončením.