Metodika měření kvality života

Metodika měření kvality života
20.8.2010

Metodika měření kvality života byla připravena v rámci projektu Kvalita života jako cíl. Jednou z klíčových aktivit bylo měření efektu podpory, které se prostřednictvím projektu dostalo obyvatelům partnerských ústavů. Za tímto účelem byl použit dotazník pro měření kvality života, který vychází ze zahraničního dotazníku Quality of Life Questionnaire.