Deinstitucionalizace

Deinstitucionalizace
12.11.1994

Záznam z diskuse rodičů a profesionálů na semináři, který zorganizoval Sbor zástupců organizací zdravotně postižených. Texty vydalo ve sborníku Porozumění "Ústav nebo rodina" o.s. Porozumění spolu se SZOZP v roce 1994.