Stanovisko ke stanovisku MPSV k možnostem výkonu civilní služby formou osobní asistence u dětí se ZP

Stanovisko ke stanovisku MPSV k možnostem výkonu civilní služby formou osobní asistence u dětí se ZP
12.11.1999

Text napsaný jako reakce na tehdejší snahu MPSV ČR zamezit nevládním organizacím využívat pracovníky na civilní službě pro práci osobních asistentů dětí se zdravotním postižením.