Ostatní texty

Zde najdete texty, které jsme nevměstnali do žádných kategorií.

Autonomie v kontextu zdravotního postižení

28.10.2013

Knižní vydání textu Občané se ZP a veřejná správa. Autorka Lenka Krhutová. více >>

Intervenční program instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina

20.12.2012

Článek Doc. PhDr. Věry Pokorné obsahuje základní informace o programu instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina. Jde o nástroje, které umožňují rozšířit schopnosti lidí s mentálním postižením adaptovat se na běžné prostředí. více >>

Co je síť?

5.9.2012

V rámci projektu Ordinary Lives realizovaného v partnerství se Slovenskem a Skotskem měli čeští účastníci možnost seznámit se zajímavou formou zajištění tzv. nízkonákladové podpory, kterou si za pomoci komunitního pracovníka zajišťují sami znevýhodnění lidé. více >>

Náměty na změny v systému sociálních služeb

5.11.2011

Dokument z r. 2011, kde na čtyřech příbězích lidí s postižením je ukázáno, jak současný systém sociálních služeb a jejich financování nefunguje.  Navazuje nástin možného řešení prostřednictvím řešení převzatých ze zahraniční a otestovaných v tuzemských podmínkách. více >>

Začlenění dětí s postižením do běžných základních škol

20.8.2011

Dokument shrnuje výsledky dotazníkového šetření, které Quip uskutečnil v roce 2008 ve spolpupráci se Středočeským krajem. více >>

Rozlišení problematiky duševní nemoci a mentálního postižení

20.12.2007

Text Mgr.Kataríny Durecové, který byl jedním z příspěvků kolokvií projektu Život do svých rukou. Zabývá se problematikou rozlišování mezi duševní nemocí a mentální retardací, i pro účely zpracovávání znaleckých posudků v řízení o omezení způsobilosti k právním úkonům. více >>

Pracovní uplatnění klientů ústavní péče

31.5.2006

Příručka pro pracovníky ústavů sociální péče a dalších pobytových i jiných zařízení sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením, který se zaměřuje na podporu pracovního uplatnění. více >>

Občané se ZP a veřejná správa

20.10.2005

Učební text vytvořil kolektiv autorů pod vedením Mgr. Lenky Krutové a Mgr. PaedDr. Jana Michalíka, Ph.D. Jedná se o učebnici určenou pro moduly vstupního i průběžného vzdělávání v systému vzdělávání úředníků ve veřejné správě.  více >>