Náměty na změny v systému sociálních služeb

Náměty na změny v systému sociálních služeb
5.11.2011

Dokument z r. 2011, kde na čtyřech příbězích lidí s postižením je ukázáno, jak současný systém sociálních služeb a jejich financování nefunguje.  Navazuje nástin možného řešení prostřednictvím řešení převzatých ze zahraniční a otestovaných v tuzemských podmínkách.