Občané se ZP a veřejná správa

Občané se ZP a veřejná správa
20.10.2005

Učební text vytvořil kolektiv autorů pod vedením Mgr. Lenky Krutové a Mgr. PaedDr. Jana Michalíka, Ph.D. Jedná se o učebnici určenou pro moduly vstupního i průběžného vzdělávání v systému vzdělávání úředníků ve veřejné správě. 

Text je rozdělen na část obecnou, zahrnující charakteristiku zdravotního postižení a veřejné správy, společenské aspekty postavení občanů se zdravotním postižením, včetně aspektů právních a závěr obecné části je věnován stručné charakteristice jednotlivých oblasti společenského života v nichž může docházet k přímé i nepřímé diskriminaci zdravotně postižených. Nově je zpracována i kapitola věnovaná etice ve veřejné správě ve vztahu k občanům se zdravotním postižením.

Občané se ZP a veřejná správa