Pracovní uplatnění klientů ústavní péče

Pracovní uplatnění klientů ústavní péče
31.5.2006

Příručka pro pracovníky ústavů sociální péče a dalších pobytových i jiných zařízení sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením, který se zaměřuje na podporu pracovního uplatnění.

Dokument je výsledkem realizace projektu realizovaného Českou unií pro podporované zaměstnávání ve spolupráci se sdružením Rytmus a Quip.

Pracovní uplatnění klientů ústavní péče