Rozlišení problematiky duševní nemoci a mentálního postižení

Rozlišení problematiky duševní nemoci a mentálního postižení
20.12.2007

Text Mgr.Kataríny Durecové, který byl jedním z příspěvků kolokvií projektu Život do svých rukou. Zabývá se problematikou rozlišování mezi duševní nemocí a mentální retardací, i pro účely zpracovávání znaleckých posudků v řízení o omezení způsobilosti k právním úkonům.

Článek byl publikován ve sborníku, který obsahuje nejzajímavější příspěvky, přednesené na seminářích v rámci projektu. Pokud máte o sborník zájem, kontaktujte nás, prosím.

Rozlišení problematiky duševní nemoci a mentálního postižení