Plánování zaměřené na člověka

Quip se dlouhodobě zabývá plánováním zaměřeným na člověka: prakticky v přímé práci s lidmi s potížemi v učení, teoreticky – sledováním zkušeností v zahraničí a také sdílením a učením tohoto tématu dál. Učíme lidi pracující v sociálních službách, studenty, rodiny, které chtějí více informací, i samotné lidi, kteří využívají  podporu sociálních služeb anebo rodiny.

Koncept plánování zaměřené na člověka byl definován v devadesátých letech minulého století, jako soubor principů, na nichž byly postaveny techniky individuálního plánování vytvořené ve vazbě na tzv. normalizaci a valorizaci sociálních rolí. Klíčovými principy plánování zaměřeného na člověka je hledání silných stránek, nadání a dovedností člověka v kontextu komunity, posilování hlasu člověka a jeho blízkých, mapování historie, hodnocení současnosti a definování potřebných změn do budoucna. Plánování zaměřené na člověka může vést k velkým změnám nejen v životě člověka, ale i organizace a celého systému sociálních služeb. Je proto nástrojem vhodným zejména pro transformaci ústavní péče.

Kořeny plánování zaměřeného na člověka

4.4.2010

Historie Plánování zaměřeného na člověka podle Johna O'Briena. více >>

Krátké představení nástrojů Plánování zaměřeného na člověka

3.8.2010

V krátkých videích na youtube Michael W. Smull představuje jednotlivé nástroje plánování zaměřeného na člověka. více >>

Myšlení zaměřené na člověka

24.11.2012

Tato brožurka nástrojů pro myšlení zaměřené na člověka vám poskytuje příležitost začít podporovat lidi tak, jak je to pro ně skutečně užitečné. Ukazuje praktické způsoby, jak získávat informace a jak začít konat kroky k opravdovým změnám.    více >>

Naslouchat, učit se, jednat

6.8.2010

Překlad výběru textů Michaela W. Smulla na téma Základní plánování životního stylu se zaměřuje na důvody a principy plánování zaměřeného na člověka a na to, jak v organizaci začít s novým systém indiduálního plánování zaměřeného na člověka. Najde se zde i odpověď na často kladenou otázku "Jak má vypadat individuální p… více >>

Nástroje zdravého rozumu: MAPY a KRUHY pro inkluzivní vzdělávání

13.10.2010

MAPY a KRUHY patří k důležitým přístupům plánování zaměřeného na člověka. Článek Marshy Forest a Jacka Pearpointa se sice zaměřuje na inkluzivní vzdělávání, ale pracovníci v sociálních službách v něm objeví mnoho zajímavostí pro svou práci s dětmi a jejich rodinami. více >>

Nové cesty k sociálnímu začleňování - Plánování zaměřené na člověka

22.4.2010

22. dubna 2010 zorganizoval Quip v rámci mezinárodního projektu Nové cesty k sociálnímu začleňování seminář "Plánování zaměřené na člověka". Hlavní mluvčí byla Julie Lunt z britské organizace Helen Sanderson Associates. Přinášíme zde prezentaci ze semináře. více >>

Plánovací sešity

24.11.2012

Plánování zaměřené na člověka používá celou řadu nástrojů, které napomáhají tomu, aby v životě člověka nastaly pozitivní změny. Tyto pracovní sešity byly vytvořeny za účelem zjišťování toho, co je důležité pro člověka, se kterým plánujeme. Informace shromážděné s pomocí sešitu lze použít například pro přípravu individ… více >>

Plánování zaměřené na člověka - John O´Brien

24.1.2008

V lednu 2008 měli někteří z nás možnost zúčastnit se skvělého třídenního semináře Plánování zaměřené na člověka, který vedl John O’Brien. Akci uspořádal Quip v rámci vzdělávacícho projektu PRO ZMĚNU. Publikujeme zde Johnovu prezentaci ze semináře. více >>

Pozitivní rituály a kvalita života

26.3.2008

Inspirativní text Michaela W. Smulla, který pojednává o tom, jaký význam mají rituály v životě každého člověka. Text nás také seznamuje s tím, jak společně s lidmi pečovat o jejich rituály a jak zajistit, aby se jejich naplňování stalo nedílnou kvalitou života lidí s postižením. více >>

Psychoterapie pro lidi s mentálním postižením na základě přístupu zaměřeného na člověka

20.3.2008

V tomto příspěvku Marlis Pörtner projednává specifické aspekty a rámcové podmínky psychoterapie pro lidi s mentálním postižením: stěžejní aspekty v terapeutickém procesu, požadavky kladené na terapeuta z důvodu těžce srozumitelných způsobů vyjadřování, vliv péče v každodenní praxi, jakož i vhodnost přístupu zaměřeného… více >>

1 2