Plánování zaměřené na člověka

Quip se dlouhodobě zabývá plánováním zaměřeným na člověka: prakticky v přímé práci s lidmi s potížemi v učení, teoreticky – sledováním zkušeností v zahraničí a také sdílením a učením tohoto tématu dál. Učíme lidi pracující v sociálních službách, studenty, rodiny, které chtějí více informací, i samotné lidi, kteří využívají  podporu sociálních služeb anebo rodiny.

Koncept plánování zaměřené na člověka byl definován v devadesátých letech minulého století, jako soubor principů, na nichž byly postaveny techniky individuálního plánování vytvořené ve vazbě na tzv. normalizaci a valorizaci sociálních rolí. Klíčovými principy plánování zaměřeného na člověka je hledání silných stránek, nadání a dovedností člověka v kontextu komunity, posilování hlasu člověka a jeho blízkých, mapování historie, hodnocení současnosti a definování potřebných změn do budoucna. Plánování zaměřené na člověka může vést k velkým změnám nejen v životě člověka, ale i organizace a celého systému sociálních služeb. Je proto nástrojem vhodným zejména pro transformaci ústavní péče.

Významné osobnosti v oblasti plánování zaměřeného na člověka

4.3.2011

Zde najdete jednotlivé autory, u kterých jsou vždy informace o tom, jaký mají podíl na rozvoji tohoto konceptu a čím se tito lidé ve své praxi zabývají. více >>

Význam příběhů

2.6.2010

Krátké video, ve kterém Michael W. Smull hovoří o významu příběhu člověka. více >>

Texty Michaela W. Smulla

26.11.2018

Odkaz na stránky s texty Michaela W. Smulla (texty v angličtině). více >>

Soubor rozhovorů Michaela W. Smulla s Helen Sanderson

26.3.2011

Pět krátkých rozhovorů na téma plánování zaměřené na člověka. Dozvíte se například, jak začít s plánováním zaměřeným na člověka či jak vytvořit na člověka zaměřený plán. Videa jsou v angličtině. více >>

Rozhovor s Johnem O´Brienem

17.1.2008

Rozhovor poskytl John O'Brien dne 17. ledna 2008 během svého pobytu v Praze, kde vedl pro Quip dva workshopy zaměřené na praktické používání konceptu Plánování zaměřeného na člověka. více >>

Psychoterapie pro lidi s mentálním postižením na základě přístupu zaměřeného na člověka

20.3.2008

V tomto příspěvku Marlis Pörtner projednává specifické aspekty a rámcové podmínky psychoterapie pro lidi s mentálním postižením: stěžejní aspekty v terapeutickém procesu, požadavky kladené na terapeuta z důvodu těžce srozumitelných způsobů vyjadřování, vliv péče v každodenní praxi, jakož i vhodnost přístupu zaměřeného… více >>

Pozitivní rituály a kvalita života

26.3.2008

Inspirativní text Michaela W. Smulla, který pojednává o tom, jaký význam mají rituály v životě každého člověka. Text nás také seznamuje s tím, jak společně s lidmi pečovat o jejich rituály a jak zajistit, aby se jejich naplňování stalo nedílnou kvalitou života lidí s postižením. více >>

Plánování zaměřené na člověka - John O´Brien

24.1.2008

V lednu 2008 měli někteří z nás možnost zúčastnit se skvělého třídenního semináře Plánování zaměřené na člověka, který vedl John O’Brien. Akci uspořádal Quip v rámci vzdělávacícho projektu PRO ZMĚNU. Publikujeme zde Johnovu prezentaci ze semináře. více >>

Plánovací sešity

24.11.2012

Plánování zaměřené na člověka používá celou řadu nástrojů, které napomáhají tomu, aby v životě člověka nastaly pozitivní změny. Tyto pracovní sešity byly vytvořeny za účelem zjišťování toho, co je důležité pro člověka, se kterým plánujeme. Informace shromážděné s pomocí sešitu lze použít například pro přípravu individ… více >>

Nové cesty k sociálnímu začleňování - Plánování zaměřené na člověka

22.4.2010

22. dubna 2010 zorganizoval Quip v rámci mezinárodního projektu Nové cesty k sociálnímu začleňování seminář "Plánování zaměřené na člověka". Hlavní mluvčí byla Julie Lunt z britské organizace Helen Sanderson Associates. Přinášíme zde prezentaci ze semináře. více >>

1 2