Plánování zaměřené na člověka

Quip se dlouhodobě zabývá plánováním zaměřeným na člověka: prakticky v přímé práci s lidmi s potížemi v učení, teoreticky – sledováním zkušeností v zahraničí a také sdílením a učením tohoto tématu dál. Učíme lidi pracující v sociálních službách, studenty, rodiny, které chtějí více informací, i samotné lidi, kteří využívají  podporu sociálních služeb anebo rodiny.

Koncept plánování zaměřené na člověka byl definován v devadesátých letech minulého století, jako soubor principů, na nichž byly postaveny techniky individuálního plánování vytvořené ve vazbě na tzv. normalizaci a valorizaci sociálních rolí. Klíčovými principy plánování zaměřeného na člověka je hledání silných stránek, nadání a dovedností člověka v kontextu komunity, posilování hlasu člověka a jeho blízkých, mapování historie, hodnocení současnosti a definování potřebných změn do budoucna. Plánování zaměřené na člověka může vést k velkým změnám nejen v životě člověka, ale i organizace a celého systému sociálních služeb. Je proto nástrojem vhodným zejména pro transformaci ústavní péče.

Kořeny plánování zaměřeného na člověka

4.4.2010

Historie Plánování zaměřeného na člověka podle Johna O'Briena. více >>

Pozitivní rituály a kvalita života

26.3.2008

Inspirativní text Michaela W. Smulla, který pojednává o tom, jaký význam mají rituály v životě každého člověka. Text nás také seznamuje s tím, jak společně s lidmi pečovat o jejich rituály a jak zajistit, aby se jejich naplňování stalo nedílnou kvalitou života lidí s postižením. více >>

Psychoterapie pro lidi s mentálním postižením na základě přístupu zaměřeného na člověka

20.3.2008

V tomto příspěvku Marlis Pörtner projednává specifické aspekty a rámcové podmínky psychoterapie pro lidi s mentálním postižením: stěžejní aspekty v terapeutickém procesu, požadavky kladené na terapeuta z důvodu těžce srozumitelných způsobů vyjadřování, vliv péče v každodenní praxi, jakož i vhodnost přístupu zaměřeného… více >>

Plánování zaměřené na člověka - John O´Brien

24.1.2008

V lednu 2008 měli někteří z nás možnost zúčastnit se skvělého třídenního semináře Plánování zaměřené na člověka, který vedl John O’Brien. Akci uspořádal Quip v rámci vzdělávacícho projektu PRO ZMĚNU. Publikujeme zde Johnovu prezentaci ze semináře. více >>

Rozhovor s Johnem O´Brienem

17.1.2008

Rozhovor poskytl John O'Brien dne 17. ledna 2008 během svého pobytu v Praze, kde vedl pro Quip dva workshopy zaměřené na praktické používání konceptu Plánování zaměřeného na člověka. více >>

1 2