Významné osobnosti v oblasti plánování zaměřeného na člověka

Významné osobnosti v oblasti plánování zaměřeného na člověka
4.3.2011

Zde najdete jednotlivé autory, u kterých jsou vždy informace o tom, jaký mají podíl na rozvoji tohoto konceptu a čím se tito lidé ve své praxi zabývají.

John O´Brien

Jeden z nejvýznamnějších autorů konceptu Plánování zaměřeného na člověka. John O'Brien a jeho manželka Connie byli v popředí vytváření inovací, které pomáhají vytvořit plnohodnotný život pro lidi se zdravotním postižením po celém světě. Kromě vývoje mnoha plánovacích systémů používaných v mezinárodním měřítku, byly vyškoleny tisíce pracovníků, kteří tento koncept používají. John O´Brien je autorem celé řady knih věnujících se začleňování lidí s postižením.

Michael W. Smull


Michael Smull je spoluautorem metodiky jednoho ze stylů individuálního plánování "Essential Lifestyle Planning". 

Práci s lidmi s postižením se věnuje 40 let. Má bohaté zkušenosti v téměř všech aspektech rozvoje komunitních služeb a mění současnou praxi.

Michael Smull je předseda The Learning Community for Person Centered Practices. Ve svých publikacích se věnuje zejména otázkám týkajících se Plánování zaměřenému na člověka a pomoci lidem s náročným chováním.

Helen Sanderson

Helen Sanderson je předsedkyní organizace Helen Sanderson Associates a místopředsedkyní International Learning Community for Person Centered Practices.

Helen začala pracovat ve zdravotnictví jako ergoterapeut, a nyní působí více než 25 let v oblasti sociální péče. Myšlení zaměřené na člověka šíři v Evropě, Japonsku, Austrálii a Americe.

 

 

Julie Lunt

Julie Lunt je nezávislá konzultantka pro vzdělávání a rozvoj ve Velké Británii. Pracovala po více než dvacet let jako odborná zdravotnická pracovnice ve službách pro děti a dospělé osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním. Byla vedoucí národního programu pro zavedení Plánování zaměřené na člověka při přechodu ze školy a do pracovního procesu.
Jako dobrovolnice více než 10 let podporuje prosazování práv a věnuje se obhajobě lidí s mentálním postižením, je spoluautorkou kapitol o sebeobhájcovství  v knize "Plánování zaměřené na člověka pro profesionální pracovníky“  ( Thompson, Kilbane a Sanderson)  a v knize "To nejlepší z obou hlasů“ - plánování zaměřené na člověka a advokacie. 
V současné době pracuje na mezinárodních projektech, které zavádějí metody plánování zaměřené na člověka v dalších zemích, je zakládající členkou "Institutu Přístupy zaměřené na člověka v Indii". Byla vedoucí lektorkou v projektu „Nové cesty k začlenění" (projekt Leonardo, zaměřený na vyškolení odborníků z 6 ti evropských zemí:  České republiky, Německa, Itálie, Slovensko, Rakouska a Lucemburska).

Marsha Forest a Jack Pearpoint


Marsha Forest byla pozoruhodný vůdce, obhájce a zastánce začlenění pro všechny. Zabývala se tím, jak podpořit myšlenku inkluzivního vzdělávání a začlenění do komunity.

Společně se svým manželem Jackem Pearpointem založili v roce 1990 Centrum pro integrované vzdělávání v Torontu. Po smrti Marshy v roce 2000 bylo centrum přejmenováno na Marsha Forest Center.