Podpora řízená jednotlivcem

V rámci projektu INSPIRACE jsme měli příležitost seznamovat se s novým systém zajištění podpory pro lidi, kteří potřebují pravidelnou, dlouhodobou, placenou pomoc pro úspěšné zvládnutí činností každodenního života. Jde o systém podpory řízené jednotlivcem/uživatelem (self-directed support), který se začíná prosazovat v některých vyspělých zemích a pro který se např. ve Velké Británii vžil výraz „in control“.

S podporou řízenou jednotlivcem se seznamujeme prostřednictvím partnerské organizace In Control Partnerships (UK).

Webová stránka In Control Partnerships

V této sekci budou postupně shromážděny všechny důležité informace a dokumenty, které v rámci projektu i po skončení projektu získáme.

Podpora řízená jednotlivcem – 5 let poté

19.10.2017

Tento text se věnuje tématu podpory řízené jednotlivcem a individuálním rozpočtům. Je přehledovou studií, která navazuje na výstupy dvouletého projektu INSPIRACE, realizovaného od května 2009 do května 2011. více >>

Zprostředkování podpory (brokerství) jako nástroj koordinace péče

31.1.2012

Souhrnné informace o tématu zprostředkování pomoci a podpory (tzv. brokerství) v Anglii zpracoval náš externí kolega David Kocman. Článek vyšel v časopise Sociální práce 1/2010. více >>

Podpora řízená jednotlivcem

6.5.2010

Základní informace o podpoře řízené jednotlivcem připravená pro účastníky úvodního semináře a členy tematické sítě. více >>