Podpora řízená jednotlivcem – 5 let poté

Podpora řízená jednotlivcem – 5 let poté
19.10.2017

Tento text se věnuje tématu podpory řízené jednotlivcem a individuálním rozpočtům. Je přehledovou studií, která navazuje na výstupy dvouletého projektu INSPIRACE, realizovaného od května 2009 do května 2011.

Autor David Kocman zde shrnul nejnovější poznatky na poli výzkumu personalizace podpory a individuálních rozpočtů. Text mohl vzniknout díky finančním prostředkům Nadačního fondu AVAST.

Podpora řízená jednotlivcem – 5 let poté