Zprostředkování podpory (brokerství) jako nástroj koordinace péče

Zprostředkování podpory (brokerství) jako nástroj koordinace péče
31.1.2012

Souhrnné informace o tématu zprostředkování pomoci a podpory (tzv. brokerství) v Anglii zpracoval náš externí kolega David Kocman. Článek vyšel v časopise Sociální práce 1/2010.