Přirozená podpora

V Quipu je nám blízký koncept subsidiarity v sociální práci a koncept přirozené podpory. Snažíme se max. spolupracovat s rodinou a přáteli lidí, kterým poskytujeme službu, aktivizovat komunitu i běžné služby určené veřejnosti. Sociální služby vnímáme jako nejzazší prostředek pomoci přicházející v úvahu teprve tehdy, když nic jiného není k dispozici nebo přirozenější formy pomoci nestačí pokrýt potřeby člověka.

Díky finančním prostředkům z nadace Open Society Fund na projekt Black and White jsme mohli nechat v r. 2015 zpracovat dva texty věnující se přirozené podpoře, o které se s vámi rádi podělíme: 

Přirozená podpora a  nezávislý život lidí s postižením: rešerše literatury

Sociální služby a práce se zdroji přirozené podpory: kvalitativní studie tří komunitních služeb

Co si myslí zaměstnanci a manažeři o významu komunitních kruhů?

2.11.2020

Přeložili jsme pro vás příspěvek z blogu Cath Barton, facilitátorky komunitních kruhů, o tom, Co si myslí zaměstnanci a manažeři o významu komunitních kruhů. Krátký text nabízí zamyšlení a argumenty do diskusí o významu hledání přirozené podpory v komunitě.  více >>

Sociální služby a práce se zdroji přirozené podpory: kvalitativní studie tří komunitních služeb

14.3.2016

Tato studie se vrací ke schématickému modelu poskytování podpory, podle kterého by se sociální začleňování mělo lépe dařit tzv. komunitním službám – tedy takovým „typů[m] služeb, které odpovídají individuálním potřebám každého uživatele a odborným trendům“ (MPSV, 2007, s. 4). více >>

Přirozená podpora a nezávislý života lidí s postižením: rešerše literatury

14.3.2016

Předkládaný text se věnuje přehledu literatury o přirozené podpoře při dosahování nezávislého života lidí s postižením. Nezávislý život stejně jako přirozená podpora jsou koncepty vynalezené v anglo-saském kontextu, a dlouhodobě obhajované celosvětově. více >>

Přirozená podpora obecně

14.7.2006

Text vzniknul pro potřeby pracovníků v podporovaném zaměstnávání, kde by přirozená podpora měla hrát velmi důležitou roli. Významným přínosem může být přirozená podpora i v jiných druzích sociálních služeb, zvláště jsou-li poskytovány v přirozeném prostředí. více >>