Přirozená podpora a nezávislý života lidí s postižením: rešerše literatury

Přirozená podpora a nezávislý života lidí s postižením: rešerše literatury
14.3.2016

Předkládaný text se věnuje přehledu literatury o přirozené podpoře při dosahování nezávislého života lidí s postižením. Nezávislý život stejně jako přirozená podpora jsou koncepty vynalezené v anglo-saském kontextu, a dlouhodobě obhajované celosvětově.

Nezávislý život je někdy úzce chápaný jako důraz na samostatnost. Tak tomu bylo v sedmdesátých letech, kdy v USA vznikala první centra nezávislého života (White a kol., 2010). Jak ale upozorňují dnešní aktivisté, v konceptu nezávislého života jde především o práva lidí: „Lidé s postižením mají mít stejná práva, možnosti volby, důstojnost a kontrolu nad životem, jako ostatní občané“, říkají skotští aktivisté z Independent Living in Scotland. A dodávají, že se tím nemyslí nutně samostatné bydlení, ale právo na takovou podporu, aby mohli žít běžný život a být součástí společnosti. Takový život je pro lidi s postižením stále projektem, o který je potřeba usilovat.

Přirozená podpora a nezávislý život lidí s postižením: rešerše literatury