Psychiatrická medikace v ústavech

Tématu psychiatrické medikace u lidí žijících v ústavních zařízeních se Quip začal věnovat v návaznosti na obavy objevující se v souvislosti se sílícím trendem ochrany lidských práv lidí izolovaných ústavní péčí. Rozšířeným názorem tehdy bylo, že odstranění klecových a síťových lůžek povede ke zvyšování psychiatrické medikace.

První analýzy byly provedeny v rámci projektu Profesní rozvoj pracovníků ústavů Středočeského kraje. Předpokladem bylo, že vzdělávání pracovníků povede k zavedení efektivního systému komunikace s obyvateli ústavů, což spolu se změnami v organizaci práce vytvoří podmínky pro odstranění omezujících opatření bez současného zvýšení psychiatrické medikace. Analýzy provedené v rámci projektu obavy z nárůstu psychiatrické medikace nepotvrdily. Naopak se ukázalo, že zájmem psychiatrů i ošetřujícího personálu bylo jednoznačně omezování restriktivních opatření i dávek psychofarmak - v ústavech zřizovaných Středočeským krajem byla právě v době provádění analýz odstraněna všechna klecová i síťová lůžka. Na druhou stranu se ale ukázalo, že obyvatelé ústavů užívají psychiatrickou medikaci v mnoha případech překračující doporučené terapeutické dávky při léčbě psychóz a autoři analýz konstatovali, že většina ústavů připomíná psychiatrické léčebny.

Z tohoto projektu vznikly tři dokumenty:

Sledování psychiatrické medikace ve vybraných Ústavech sociální péče Středočeského kraje

Psychiatrická medikace ve vybraných Ústavech sociální péče Středočeského kraje

Poznámky psychiatrovy k problematice mentální retardace

V návaznosti na předchozí zkušenosti se stala práce s psychiatrickou medikací součástí dalšího projektu zaměřeného na transformaci ústavní péče – Kvalita života jako cíl transformace ústavní péče. Do projektu realizovaného v letech 2009-2011 byly zapojeny pouze dva středočeské ústavy. Práce psychiatra spočívala především v individuální práci s lidmi, mimo jiné za účelem snížení anebo zkvalitnění psychiatrické medikace. Výsledkem je souhrnná zpráva Sledování psychiatrické medikace v projektu "Kvalita života jako cíl". Na setkání zástupců sociálních zařízení v Hodoníně jsme prezentovali dílčí výsledky projektu příspěvkem s názvem Psychofarmaka a psychiatři. Příspěvek Brokeři v Čechách zazněl na Konferenci sociální psychiatrie v Chrudimi.

Oba projekty Profesní rozvoj pracovníků ústavů Středočeského kraje i Kvalita života jako cíl byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tématem psychilatrická medikace se dále zabýváme. Výsledky publikujeme zde.

Užívání léků v sociální službě

7.6.2014

Diskuse o podávání resp. užívání léků má velký význam pro řadu lidí žijících zejménav pobytových sociálních službách. Proto jsme se rozhodli toto téma více rozebrat. Naším záměrem je oživená diskuse, která by nás mohla posunout dál v rozplétání citlivých otázek kolem toho, kdo a za jakých okolností může v sociálních s… více >>

Brokeři v Čechách

4.1.2012

Naše zkušenosti s brokerstvím jsme předali na konferenci v Chrudimi. více >>

Psychofarmaka a psychiatři v DOZP

20.12.2011

Dílčí výsledky projektu "Kvalita života jako cíl" prezentovala Michaela Petišková na setkání zástupců sociálních zařízení v Hodoníně. více >>

Sledování psychiatrické medikace v projektu „Kvalita života jako cíl“

19.11.2011

Souhrnná práce ohledně problematiky psychiatrické medikace v ústavech. Práce psychiatra spočívala především v individuální práci s lidmi, mimo jiné za účelem snížení anebo zkvalitnění psychiatrické medikace. více >>

Poznámky psychiatrovy k problematice mentální retardace

19.12.2007

Posledním výstupem projektu Profesní rozvoj pracovníků ústavů Středočeského kraje je teoreticky zaměřený text s přehledem literatury k jednotlivým tématům. více >>

Psychiatrická medikace ve vybraných ústavech sociální péče středočeského kraje

19.11.2007

Závěrečná zpráva z analýzy psychiatrické medikace v roce 2007, kde je zahrnuto dalších deset ústavů. Sledování psychiatrické medikace v ústavech pro lidi s mentálním postižením Středočeského kraje proběhlo v rámci rozsáhlého projektu s názvem Profesní rozvoj pracovníků ústavů Středočeského kraje. více >>

Sledování psychiatrické medikace ve vybraných Ústavech sociální péče Středočeského kraje

30.12.2006

Zpráva z orientačního mapování psychiatrické medikace v prvních třech ústavech Středočeského kraje v roce 2006. více >>