Poznámky psychiatrovy k problematice mentální retardace

Poznámky psychiatrovy k problematice mentální retardace
19.12.2007

Posledním výstupem projektu Profesní rozvoj pracovníků ústavů Středočeského kraje je teoreticky zaměřený text s přehledem literatury k jednotlivým tématům.