Psychiatrická medikace ve vybraných ústavech sociální péče středočeského kraje

Psychiatrická medikace ve vybraných ústavech sociální péče středočeského kraje
19.11.2007

Závěrečná zpráva z analýzy psychiatrické medikace v roce 2007, kde je zahrnuto dalších deset ústavů. Sledování psychiatrické medikace v ústavech pro lidi s mentálním postižením Středočeského kraje proběhlo v rámci rozsáhlého projektu s názvem Profesní rozvoj pracovníků ústavů Středočeského kraje.