Užívání léků v sociální službě

Užívání léků v sociální službě
7.6.2014

Diskuse o podávání resp. užívání léků má velký význam pro řadu lidí žijících zejména
v pobytových sociálních službách. Proto jsme se rozhodli toto téma více rozebrat. Naším záměrem je oživená diskuse, která by nás mohla posunout dál v rozplétání citlivých otázek kolem toho, kdo a za jakých okolností může v sociálních službách poskytovat pomoc při užívání léků.