Sborník z konference Pro změnu 2009

Sborník z konference Pro změnu 2009
12.11.2009

Hlavním tématem konference PRO ZMĚNU 2009 byla kvalita života.

Cílem konference bylo poskytnout zástupcům poskytovatelů i zřizovatelů sociálních služeb příležitost seznámit se s novými poznatky a vyměnit si informace a zkušenosti s používáním konceptu kvalita života, měřením výsledků podpory v sociálních službách, plánováním zaměřeným na člověka a s deinstitucionalizací.

Do sborníku byly zařazeny jak konferenční příspěvky, tak i články navazující anebo rozvíjející prezentace přednesené na konferenci.

Do sborníku byly zařazeny jak konferenční příspěvky, tak i články navazující anebo rozvíjející prezentace přednesené na konferenci.

Sborník Pro Změnu 2009