Sborník z konference Pro změnu 2010

Sborník z konference Pro změnu 2010
12.12.2010

Zastřešujícím tématem konference PRO ZMĚNU 2010 byla individualizace služeb pro lidi, kteří pro úspěšné zvládnutí každodenních činností potřebují dlouhodobou, placenou podporu.

Konference byla rozdělena do čtyř bloků: Podpora řízená jednotlivcem/uživatelem, Podpůrné brokerství, Úmluva OSN o právech osob s postižením, článek 12; Podporované rozhodování v Britské Kolumbii (Kanada) a Plánování zaměřené na člověka.

Sborník vychází v návaznosti na program konference a obsahuje pět příspěvků, které zazněly na konferenci Pro změnu 2010.

Sborník z konference Pro změnu 2010