Na slovech záleží

Na slovech záleží
14.11.2016

Tento text předkládá vodítka, jak citlivěji používat slova, pokud hovoříme o postižení. Nechceme, aby byli lidé vnímáni jen jako soubor nálepek, symptomů nebo medicínských diagnóz. Věříme, že slova mohou změnit uvžování a ovlivňovat postavení lidí ve společnosti.

Chtěli bychom textem přispět k tomu, aby používaný jazak i způsob zozobrazování posilovaly společenské postavení a přijetí lidí, kterým společnost dala nálepku postižení. Jsme přesvědčeni, že na slovech záleží.
Pro přípravu texu jsme čerpali inspiraci zejména v dokumentu americké organizace National Disability
Rights Network.  Inspirovali nás také samotní lidé s postižením, kteří se vyjadřují k tomu, jak vnímají svou
situaci ve společnosti. Mezi jinými např. Judith Snow a Stella Young.

Na slovech záleží