Řeč jako nástroj sociálního začleňování

Řeč jako nástroj sociálního začleňování
14.1.2015

Tento text vznikl díky projektu Profesní rozvoj pracovníků Středočeských ústavů sociální péče. Jeho smyslem je vytvořit úvodní vstup, který lze použít jako východisko pro širší debatu odborníků nad terminologií, která ovlivňuje nejen odbornou veřejnost a univerzitní pedagogy; ale i učitele. Učitelé jsou spolu s rodiči významnými komunikátory v okolí dítěte a mají velký podíl na charakteru klimatu, které se okolo dítěte (mezi dětmi) nastaví; i širší veřejnost, která toto klima vnímá a reaguje na něj v širším kontextu.