Hodnocení poskytovaní služeb

Hodnocení kvality je v sociálních službách důležitým tématem už víc jak deset let. Teprve v poslední době se ale dostává do popředí hodnocení výsledků - jakou změnu v životě vlastně poskytovaná služba lidem přináší. Zde si můžete stáhnout texty, které vznikly v návaznosti na toto téma v rámci projektu Kvalita života jako cíl transformace ústavní péče.

ZIP neboli Začlenění a individuální plánování

15.9.2018

Článek obsahuje popis fungování jednoduchého systému ZIP, který propojuje procesy na rovině řízení služby a přímé práce s uživateli služeb s novými kroky a který umožňuje vykazovat výsledky poskytování služby. ZIP současně představuje způsob, jak rozvíjet kvalitu služeb podle potřeb uživatelů služeb a jak naplňovat kr… více >>

Využití kvantitativních a kvalitativních metodologií při hodnocení kvality života a hodnocení

21.4.2011

Diskuzní práva se zaměřuje na problematiku měření kvality života (QoL) a problémy, které měření QoL přináší jako nástroj sledování efektivity sociálních intervencí a služeb, alternativní metodologie hodnocení inovativních intervencí v sociálních službách a souhrn existujících snah o zajištění kvalitnějšího výzkumu s v… více >>

Výsledky sociálního začleňování

23.12.2009

Tato přehledová studie přináší výběr z nástrojů, které v posledních letech vznikají jako pokusy o hodnocení služeb s ohledem na výsledky poskytované podpory a současně v rámci poslání, které je definované v termínech sociálního začleňování. více >>

Oblasti sociálního začlenění jako nástroj formulování veřejného závazku sociálních služeb

21.12.2009

Dokument představuje Oblasti sociálního začlenění jako nástroj, který umožňuje systematicky formulovat cíle služeb ve vztahu k zákonem stanovenému účelu sociálních služeb. Soubor oblastí sociálního začleňování definuje sociální začleňování. více >>