Hodnocení poskytovaní služeb

Hodnocení kvality je v sociálních službách důležitým tématem už víc jak deset let. Teprve v poslední době se ale dostává do popředí hodnocení výsledků - jakou změnu v životě vlastně poskytovaná služba lidem přináší. Zde si můžete stáhnout texty, které vznikly v návaznosti na toto téma v rámci projektu Kvalita života jako cíl transformace ústavní péče.

Oblasti sociálního začlenění jako nástroj formulování veřejného závazku sociálních služeb

21.12.2009

Dokument představuje Oblasti sociálního začlenění jako nástroj, který umožňuje systematicky formulovat cíle služeb ve vztahu k zákonem stanovenému účelu sociálních služeb. Soubor oblastí sociálního začleňování definuje sociální začleňování. více >>

Výsledky sociálního začleňování

23.12.2009

Tato přehledová studie přináší výběr z nástrojů, které v posledních letech vznikají jako pokusy o hodnocení služeb s ohledem na výsledky poskytované podpory a současně v rámci poslání, které je definované v termínech sociálního začleňování. více >>

Využití kvantitativních a kvalitativních metodologií při hodnocení kvality života a hodnocení

21.4.2011

Diskuzní práva se zaměřuje na problematiku měření kvality života (QoL) a problémy, které měření QoL přináší jako nástroj sledování efektivity sociálních intervencí a služeb, alternativní metodologie hodnocení inovativních intervencí v sociálních službách a souhrn existujících snah o zajištění kvalitnějšího výzkumu s v… více >>

ZIP neboli Začlenění a individuální plánování

15.9.2018

Článek obsahuje popis fungování jednoduchého systému ZIP, který propojuje procesy na rovině řízení služby a přímé práce s uživateli služeb s novými kroky a který umožňuje vykazovat výsledky poskytování služby. ZIP současně představuje způsob, jak rozvíjet kvalitu služeb podle potřeb uživatelů služeb a jak naplňovat kr… více >>