Výsledky sociálního začleňování

Výsledky sociálního začleňování
23.12.2009

Tato přehledová studie přináší výběr z nástrojů, které v posledních letech vznikají jako pokusy o hodnocení služeb s ohledem na výsledky poskytované podpory a současně v rámci poslání, které je definované v termínech sociálního začleňování.