Využití kvantitativních a kvalitativních metodologií při hodnocení kvality života a hodnocení

Využití kvantitativních a kvalitativních metodologií při hodnocení kvality života a hodnocení
21.4.2011

Diskuzní práva se zaměřuje na problematiku měření kvality života (QoL) a problémy, které měření QoL přináší jako nástroj sledování efektivity sociálních intervencí a služeb, alternativní metodologie hodnocení inovativních intervencí v sociálních službách a souhrn existujících snah o zajištění kvalitnějšího výzkumu s využitím mixed‐methods. Závěr je věnovaný diskuzi možných budoucích směrů výzkumu a hodnocení.