ZIP neboli Začlenění a individuální plánování

ZIP neboli Začlenění a individuální plánování
15.9.2018

Článek obsahuje popis fungování jednoduchého systému ZIP, který propojuje procesy na rovině řízení služby a přímé práce s uživateli služeb s novými kroky a který umožňuje vykazovat výsledky poskytování služby. ZIP současně představuje způsob, jak rozvíjet kvalitu služeb podle potřeb uživatelů služeb a jak naplňovat kritérium 15a) Standardů kvality sociálních služeb.

Text byl publikován ve Sborníku z konference Pro změnu 2010.

Se ZIPem se lze blíže seznámit v rámci kurzu Zvyšování kvality sociálních služeb.