Dětské fórum

Dětské fórum
25.11.2014

V zasedacím sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se 25. listopadu 2014 konalo Dětské fórum – konzultační seminář pro děti a mladé lidi od 11 do 18 let. Předmětem jednání bylo společné vzdělávání všech dětí v systému běžných škol, tzv. inkluzivní vzdělávání.

Výstupy pracovních skupin složených z dětí a mladých lidí jsou shrnuty v závěrečné zprávě.

Dětské fórum