Výsledky poskytování služeb jako předmět hodnocení

Hodnocení kvality je v sociálních službách důležitým tématem už víc jak deset let. Teprve v poslední době se ale dostává do popředí hodnocení výsledků - jakou změnu v životě vlastně poskytovaná služba lidem přináší. Zde si můžete stáhnout texty, které vznikly v návaznosti na toto téma v rámci projektu Kvalita života jako cíl transformace ústavní péče.

 

Diskusní zpráva

Text se zaměřuje na problematiku měření kvality života (QoL) a problémy, které měření QoL přináší jako nástroj sledování efektivity sociálních intervencí a služeb, alternativní metodologie hodnocení inovativních intervencí v sociálních službách a souhrn existujících snah o zajištění kvalitnějšího výzkumu s využitím mixed‐methods. Závěr je věnovaný diskuzi možných budoucích směrů výzkumu a hodnocení.

  

Oblasti sociálního začlenění jako nástroj formulace cílů služby 

Dokument představuje Oblasti sociálního začlenění jako nástroj, který umožňuje systematicky formulovat cíle služeb ve vztahu k zákonem stanovenému účelu sociálních služeb. Soubor oblastí sociálního začleňování definuje sociální začleňování. Text byl publikován ve Sborníku konference Pro změnu 2009.

Oblasti sociálního začlenění jsou součástí systému ZIP, který umožňuje měřit efektivitu služeb, např. v informačním systému eQuip.  

 

Výsledky sociálního začleňování - přehledová studie

Tato přehledová studie přináší výběr z nástrojů, které v posledních letech vznikají jako pokusy o hodnocení služeb s ohledem na výsledky poskytované podpory a současně v rámci poslání, které je definované v termínech sociálního začleňování. Přehledová studie byla publikována ve  Sborníku konference Pro změnu 2009.

 

Začlenění a individuální plánování

Článek obsahuje popis fungování jednoduchého systému ZIP, který propojuje procesy na rovině řízení služby a přímé práce s uživateli služeb s novými kroky a který umožňuje vykazovat výsledky poskytování služby. ZIP současně představuje způsob, jak rozvíjet kvalitu služeb podle potřeb uživatelů služeb a jak naplňovat kritérium 15a) Standardů kvality sociálních služeb. Text byl publikován ve Sborníku z konference Pro změnu 2010.

Se ZIPem se lze blíže seznámit v rámci kurzu Zvyšování kvality sociálních služeb.