Koordinace pomoci a podpory

výřez plánování

V poslední době se v České republice začíná čím dál víc mluvit o tzv. koordinaci pomoci a podpory, která je nazývána různě ve vazbě na zdroj inspirace realizátora. Koordinace se zdá být jedním z klíčových nástrojů pro řešení složitých situací, do nichž se lidé mohou dostat v důsledku např. těžkého postižení, zvláště tehdy, pokud nemají nikoho blízkého, kdo by pro ně mohl domlouvat potřebnou pomoc často různých typů služeb  - typicky sociálních, zdravotních anebo vzdělávacích.

Máme k dispozici několik materiálů, které ukazují, jak prakticky lze k věci přistoupit.

Inspirativním textem je např. článek Američana Johna O´Briena, autora konceptu Plánování zaměřené na člověka, a Beth Gallagher, ředitelky agentury pro podporu samostatného bydlení nazvaný Co víc se dá udělat pro Joaquina?

Text Davida Kocmana z r. 2018 Multidisciplinární přístup a case management v akci – pondělní případová konference 

Příkladem koordinace je také tento zdokumentavý postup pomoci panu Zdeňkovi při odchodu z ústavního zařízení zpět do svého bytu.

Zpráva z kvalitativního výzkumu realizovaného v rámci projektu Kvalita života jako cíl transformace ústavní péče, kde byla koordinace inspirována britským modelem tzv. brokerství (nezávislé zprostředkování). Zpráva je ke stažení zde.

Souhrnnou informaci o tématu zprostředkování pomoci a podpory v Anglii zpracoval také kolega David Kocman pro časopis Sociální práce. Jeho článek si můžete stáhnout zde.