Kvalita života a sociální služby

DSCF5457

Měření kvalita života bývá mimo jiné používáno jako nástroj pro posouzení efektu intervencí sociálních služeb. Proto se s tímto tématem pracovalo také v projektu Kvalita života jako cíl transformace ústavní péče.

K měření byl použit z angličtiny přeložený psychometrický dotazník QoL.Q vyvinutý autory Schalock a Keith. Česká verze dotazníku a metodika je k dispozici zde.

O použití dotazníku a výsledcích měření byla připravena zpráva pojednávájící o vlivu projektových aktivit na kvalitu života zúčastněných klientů partnerských institucí. Cílem výzkumu bylo popsat změny v kvalitě života, kterých bylo dosaženo v důsledku realizovaných aktivit, v důsledku změny ve způsobu poskytování sociálních služeb, či souvisejících změn v životech klientů. Závěrečnou zprávu si můžete stáhnout zde.

Protože se v průběhu projektu ukázalo, že měření kvality života není spolehlivým nástrojem pro měření výsledků projektových aktivit, byla zahájena práce na jiném nástroji vycházejícím z konceptu sociálního začleňování. Výsledky jsou zveřejněny tady.