Milan Cháb - texty

Milan Cháb

"Učiníme-li něco, nejsme proto dobří; víme jen, že nečiníme-li nic, nesplnili jsme svou povinnost."

Milan Cháb se narodil 12. 5. 1952 v Šumperku. V roce 1978 absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor teorie kultury (původně sociologie kultury, normalizačně upraven na tzv. organizaci kultury). Do roku 1980 působil v roli sociologa sepisujícího kolektivní smlouvy v podniku Dopravní stavby Olomouc.

Od roku 1981 do své smrti v roce 2001 byl zaměstnán v Ústavu sociální péče v Horní Poustevně (okr. Děčín) ve funkci ředitele ústavu. Jako ředitel ústavu byl nejvášnivějším bojovníkem za zrušení ústavů. "Ústav je zločinná instituce", říkal. Lustrace negativní, komunista nebyl. V letech 1991 a 1992 studoval ve Vzdělávacím institutu Desidera Galského UK v Praze se zaměřením na integraci osob s postižením v moderních demokraciích; krát­kodobé pobyty s podobným zaměřením abslovoval ve Švýcarsku, Holandsku a Izraeli. V roce 1996 byl zvolen doživotním členem mezinárodní profesní asociace pro veřejně prospěšné podnikání Ašoka (Ashoka: Innovators for the Public).

Byl spoluzakladatelem (1994) a jednatelem občanského sdružení Babkova společnost, které se zabývalo občanskou habilitací osob ohrožených institucionali­zovanou péčí. Občanská habilitace a sociální začlenění lidí (především) s mentálním postižením byly hlavními tématy jeho zájmu.

Na konci roku 2004 byla pod názvem Svět bez ústavů vydána kniha s Milanovými texty v nákladu 2 tisíce výtisků. Stále ještě si ji můžete objednat. Cena knihy je 50Kč a poštovné.

 

Objednávka knihy Svět bez ústavů

 

Některé texty, které nejsou v knize zařazeny, Vám přinášíme prostřednictvím této stránky.

 Deinstitucionalizace

Záznam z diskuse rodičů a profesionálů na semináři, který zorganizoval Sbor zástupců organizací zdravotně postižených. Texty vydalo ve sborníku Porozumění "Ústav nebo rodina" o.s. Porozumění spolu se SZOZP v roce 1994.

 Komentáře k návrhu standardů

Komentáře k poslední pracovní verzi později ministerstvem vydaných Standardů kvality sociálních služeb.

Oponentura "Registračních standardů"

Oponentní posudek materiálu MPSV ČR "Registrační standardy kvality sociálních služeb", tzv. Regata.

Stanovisko ke stanovisku

Text napsaný jako reakce na tehdejší snahu MPSV ČR zamezit nevládním organizacím využívat pracovníky na civilní službě pro práci osobních asistentů dětí se zdravotním postižením.

Ústav = instituce

Text zveřejněný ve Sborníku Porozumění v roce 1994.

Z ústavu do obce: několik kroků

Projekt Z ústavu do obce: několik kroků byl napsán v roce 1995 pro Americko- židovskou organizaci JDC, která v České republice pořádala sérii vzdělávacích akcí pro profesionály v oblasti služeb pro lidi se zdravotním postižením. JDC Také financovala některé projekty připravené absolventy seminářů. Milanův projekt byl jedním z nich.