Ochrana práv lidí s postižením

Volební právo pro všechny

Ve spolupráci s několika dalšími nevládními organizacemi jsme připravili otevřený dopis soudcům Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR, kteří na začátku r. 2017 projednávají stanovisko k možnosti omezování volebního práva z důvodu zdravotníh opostižení. 

Podávání léků v zařízeních sociální péče

Už několik let se diskutuje o tom, zda v zařízeních sociální péče musí léky podávat zdravotnický personál. V tomto dokumentu naleznete právní rozbor této otázky.

Překážky sociálního začlenění

V rámci projektu Profesní rozvoj pracovníků ústavů Středočeského kraje vznikla analýza, ve které jsme se zaměřili na právní aspekty poskytování sociálních služeb v ústavních zařízeních z hlediska postavení uživatele, jeho reálné možnosti začlenění do běžného života společnosti a dodržování a naplňování jeho práv.

Ochrana práv uživatelů-učební texty

Stručný výklad jednotlivých aspektů problematiky ochrany práv v sociálních službách, na základě zákona o sociálních službách, standardů kvality a řady dalších relevantních právních norem. Texty byly vytvořeny pro vzdělávací program "Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb", a jsou součástí publikace "Sylaby pro vzdělávací program", Instand o.s., Praha, červenec 2006. Texty vznikly v červenci 2006 a byly aktualizovány v březnu 2007.

Sociální začlenění a ochrana práv v zákoně o sociálních službách

Sociální začleňování a ochrana práv uživatelů sociálních služeb - Vybrané texty z publikace Analýza zákona o sociálních službách z pohledu uživatelů a poskytovatelů, SKOK, Praha, září 2006.