Ostatní texty ke stažení

stav poznáníFIN.pdf (306.3 KB)

Dokument z r. 2011, kde na čtyřech příbězích lidí s postižením je ukázáno, jak současný systém sociálních služeb a jejich financování nefunguje.  Navazuje nástin možného řešení prostřednictvím řešení převzatých ze zahraniční a otestovaných v tuzemských podmínkách.

Intervenční program instrumentálního obohacení (Instrumental Enrichment) Reuvena Feuersteina

Článek Doc. PhDr. Věry Pokorné obsahuje základní informace o programu instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina. Jde o nástroje, které umožňují rozšířit schopnosti lidí s mentálním postižením adaptovat se na běžné prostředí. Tato metoda bude autorkou textu vyučována v rámci projektu OP RLZ Pro změnu.

Občané se ZP a veřejná správa

Učební text vytvořil kolektiv autorů pod vedením Mgr. Lenky Krutové a Mgr. PaedDr. Jana Michalíka, Ph.D. Jedná se o učebnici určenou pro moduly vstupního i průběžného vzdělávání v systému vzdělávání úředníků ve veřejné správě. Text je rozdělen na část obecnou, zahrnující charakteristiku zdravotního postižení a veřejné správy, společenské aspekty postavení občanů se zdravotním postižením, včetně aspektů právních a závěr obecné části je věnován stručné charakteristice jednotlivých oblasti společenského života v nichž může docházet k přímé i nepřímé diskriminaci zdravotně postižených. Nově je zpracována i kapitola věnovaná etice ve veřejné správě ve vztahu k občanům se zdravotním postižením.

V roce 2013 tento učební text vyšel knižně.

Zde je odkaz ke stažení knihy Autonomie v kontextu zdravotního postižení.

Pracovní uplatnění klientů ústavní péče

Příručka pro pracovníky ústavů sociální péče a dalších pobytových i jiných zařízení sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením, který se zaměřuje na podporu pracovního uplatnění. Dokument je výsledkemm realizace projektu realizovaného Českou unií pro podporované zaměstnávání ve spolupráci se sdružením Rytmus a Quip.

Pracovní uplatnění klientů ústavní péče (dokument Adobe PDF)Přirozená podpora

Následující text vznikl pro potřeby pracovníků v podporovaném zaměstnávání, kde by přirozená podpora měla hrát velmi důležitou roli podobně jako jinde, jsou-li sociální služby poskytovány v přirozeném prostředí.

 

Psychoterapie pro lidi s mentálním postižením na základě přístupu zaměřeného na člověka (Marlis Pörtner)

V tomto příspěvku se projednávají specifické aspekty a rámcové podmínky psychoterapie pro lidi s mentálním postižením: stěžejní aspekty v terapeutickém procesu, požadavky kladené na terapeuta z důvodu těžce srozumitelných způsobů vyjadřování, vliv péče v každodenní praxi, jakož i vhodnost přístupu zaměřeného na člověka pro tuto komplexní oblast činnosti. 

Rozlišení problematiky duševní nemoci a mentálního postižení

Text Mgr.Kataríny Durecové, který byl jedním z příspěvků kolokvií projektu Život do svých rukou. Zabývá se problematikou rozlišování mezi duševní nemocí a mentální retardací, i pro účely zpracovávání znaleckých posudků v řízení o omezení způsobilosti k právním úkonům. Článek byl publikován ve sborníku, který obsahuje nejzajímavější příspěvky, přednesené na seminářích v rámci projektu. Pokud máte o sborník zájem, kontaktujte nás, prosím.

Začlenění dětí s postižením do běžných základních škol

Dokument shrnuje výsledky dotazníkového šetření, které Quip uskutečnil v roce 2008 ve spolpupráci se Středočeským krajem.