Plánování zaměřené na člověka

Facilitace_2 

Quip se dlouhodobě zabývá plánováním zaměřeným na člověka – prakticky v přímé práci s lidmi s potížemi v učení i více teoreticky – sledováním zkušeností v zahraničí.

Plánování zaměřené na člověka je cestou, při níž se ptáme, jak se člověk může v normálním životě projevovat jako dobrý přítel a přínosný občan (John O´Brien v rozhovoru pro Quip v r. 2008).

Koncept plánování zaměřené na člověka byl definován v devadesátých letech min. století, jako soubor principů, na nichž byly postaveny techniky individuálního plánování vytvořené ve vazbě na tzv. normalizaci a valorizaci sociálních rolí.

Klíčovými principy plánování zaměřeného na člověka je hledání silných stránek, nadání a dovedností člověka v kontextu komunity, posilování hlasu člověka a jeho blízkých, mapování historie, hodnocení současnosti a definování potřebných změn do budoucna.

Plán zaměřený na člověka patří člověku samotnému, nikoli organizaci. Může proto přesahovat nabídku poskytovatele služby a zahrnovat neformální, neplacenou pomoc poskytovanou přirozeným sociálním okolím člověka. Plánování zaměřené na člověka může vést k velkým změnám nejen v životě člověka, ale i organizace a celého systému sociálních služeb. Je proto nástrojem vhodným zejména pro transformaci ústavní péče.

Další informace naleznete zde:

Nástroje plánování

Odborné články, prezentace a videa

Příklady použití Plánování zaměřeného na člověka

 

Do budoucna plánujeme realizovat spuštění samostatného portálu o tématu Plánování zaměřeném na člověka. Portál určený široké i odborné veřejnosti bude v přístupné formě a obsahovat by měl informace o tématu, příklady dobré praxe, příběhy lidí, nástroje plánování, sdílený prostor pro diskuzi a další zajímavá a inspirativní témata. O spuštění portálu budeme informovat v aktualitách.