Podpora řízená jednotlivcem

V rámci projektu INSPIRACE jsme měli příležitost seznamovat se s novým systém zajištění podpory pro lidi, kteří potřebují pravidelnou, dlouhodobou, placenou pomoc pro úspěšné zvládnutí činností každodenního života. Jde o systém podpory řízené jednotlivcem/uživatelem (self-directed support), který se začíná prosazovat v některých vyspělých zemích a pro který se např. ve Velké Británii vžil výraz „in control“.

S podporou řízenou jednotlivcem se seznamujeme prostřednictvím partnerské organizace In Control Partnerships (UK). V této sekci budou postupně shromážděny všechny důležité informace a dokumenty, které v rámci projektu i po skončení projektu získáme.

Webová stránka In Control Partnerships

Základní informace o podpoře řízené jednotlivcem připravená pro účastníky úvodního semináře a členy tematické sítě.

Podpora řízená jednotlivcem (206.6 KB)

Výstupy ze závěrečného setkání tematické sítě zaměřené na podporu řízenou jednotlivcem jsou zde.

Souhrnnou informaci o tématu zprostředkování pomoci a podpory v Anglii zpracoval náš externí kolega David Kocman pro časopis Sociální práce. Jeho článek si můžete stáhnout zde.

Po pěti letech, kdy se v rámci projektu INSPIRACE diskutovaly individuální rozpočty, jsme se k tématu vrátili díky finančním prostředkům Nadačního fondu AVAST. David Kocman v r. 2016 shrnul nejnovější poznatky na poli výzkumu personalizace podpory a individuálních rozpočtů. Dokument si můžete stáhnout zde.