Rozhodování s podporou

Právo na svéprávnost

Rozhodování o sobě a svém životě je základním atributem lidství. Vytváří naší osobnost, vyjadřuje náš životní styl. Respekt k osobní nezávislosti a samostatnosti lidí s postižením, včetně svobody volby, je jedním z principů Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (dále jen Úmluva).

Ratifikací Úmluvy dne 28. 9. 2009 a jejím publikováním ve Sbírce mezinárodních smluv  12. února 2010 má Česká republika mimo jiné povinnost respektovat právo lidí s postižením na právní způsobilost. Nezbytnou součástí práva na právní způsobilost je podle Úmluvy také povinnost státu zajistit lidem podporu a bezpečí při uplatnění právní způsobilosti. Tato ustavení jsou obsažena v článku 12 Rovnost před zákonem Úmluvy.

Zejména poskytování podpory při právních úkonech lidem s hlubokým postižením anebo komplexními potřebami je výzvou. Dotýkáme se tím hranice možného. Metody plánování zaměřeného na člověka nám dávají ale možnost nárokům daným Úmluvou dostát.

Díky projektu Černá a bílá, který realizujeme ve spolupráci se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, se nám v posledních letech podařilo připravit dva významné dokumenty týkající se stavu implementace článku 12 a dalších kroků, které jsou nezbytné pro naplnění povinností přijatých ve vazbě na ratifikaci Úmluvy.

Černá kniha shrnuje mýty o stále ještě převládající formě ochrany lidí s postižením v duševní oblasti, kterou je opatrovnický systém založený na omezování svéprávnosti lidí s postižením.

Smyslem Bílé knihy je vyvolat nezbytnou diskusi všech zainteresovaných stran a realizovat změny k dosažení plné implementace čl. 12 Úmluvy, který garantuje lidem s postižením právo na plnou právní způsobilost (svéprávnost).

V Quipu se dlouhodobě věnujeme této oblasti, aktuálně zejména v projektu Black&White a při poskytování sociální služby. Na této stránce naleznete různé zprávy, analýzy, prezentace.

Rozhodování s podporou - materiály a události

Rozhodování s podporou v praxi v ČR

Svéprávnost

Rozhodování s podporou - užitečné odkazy a zdroje