Přirozená podpora

DSCF0103

V Quipu je nám blízký koncept subsidiarity v sociální práci a koncept přirozené podpory. Snažíme se max. spolupracovat s rodinou a přáteli lidí, kterým poskytujeme službu, aktivizovat komunitu i běžné služby určené veřejnosti. Sociální služby vnímáme jako nejzazší prostředek pomoci přicházející v úvahu teprve tehdy, když nic jiného není k dispozici nebo přirozenější formy pomoci nestačí pokrýt potřeby člověka.

Díky finančním prostředkům z nadace Open Society Fund na projekt Black and White jsme mohli nechat v r. 2015 zpracovat dva texty věnující se přirozené podpoře, o které se s vámi rádi podělíme:

Přehled literatury:

Přirozená podpora a  nezávislý život lidí s postižením: rešerše literatury

Zpráva z kvalitativního výzkumu provedeného v komunitních službách v ČR: Sociální služby a práce se zdroji přirozené podpory

 

V ČR se koncept přirozené podpory začal poprvé využívat v podporovaném zaměstnávání. Následující text vznikl pro potřeby tohoto typu služeb v roce 2006.

Přirozená podpora obecně