Psychiatrická medikace v ústavech

Tématu psychiatrické medikace u lidí žijících v ústavních zařízeních se Quip začal věnovat v návaznosti na obavy objevující se v souvislosti se sílícím trendem ochrany lidských práv lidí izolovaných ústavní péčí. Rozšířeným názorem tehdy bylo, že odstranění klecových a síťových lůžek povede ke zvyšování psychiatrické medikace.

První analýzy byly provedeny v rámci projektu Profesní rozvoj pracovníků ústavů Středočeského kraje. Předpokladem bylo, že vzdělávání pracovníků povede k zavedení efektivního systému komunikace s obyvateli ústavů, což spolu se změnami v organizaci práce vytvoří podmínky pro odstranění omezujících opatření bez současného zvýšení psychiatrické medikace.

Analýzy provedené v rámci projektu obavy z nárůstu psychiatrické medikace nepotvrdily. Naopak se ukázalo, že zájmem psychiatrů i ošetřujícího personálu bylo jednoznačně omezování restriktivních opatření i dávek psychofarmak - v ústavech zřizovaných Středočeským krajem byla právě v době provádění analýz odstraněna všechna klecová i síťová lůžka.

Na druhou stranu se ale ukázalo, že obyvatelé ústavů užívají psychiatrickou medikaci v mnoha případech překračující doporučené terapeutické dávky při léčbě psychóz a autoři analýz konstatovali, že většina ústavů připomíná psychiatrické léčebny.

Zpráva z orientačního mapování psychiatrické medikace v prvních třech ústavech Středočeského kraje v roce 2006 je ke stažení zde.

Závěrečná zpráva z analýzy psychiatrické medikace v roce 2007, kde je zahrnuto dalších deset ústavů, je zde.

Posledním výstupem projektu Profesní rozvoj pracovníků ústavů Středočeského kraje je teoreticky zaměřený text s přehledem literatury k jednotlivým tématům s názvem Poznámky psychiatrovy. Text si lze stáhnout zde.

 

V návaznosti na předchozí zkušenosti se stala práce s psychiatrickou medikací součástí dalšího projektu zaměřeného na transformaci ústavní péče – Kvalita života jako cíl transformace ústavní péče.

Do projektu realizovaného v letech 2009-2011 byly zapojeny pouze dva středočeské ústavy. Práce psychiatra spočívala především v individuální práci s lidmi, mimo jiné za účelem snížení anebo zkvalitnění psychiatrické medikace. Souhrnnou zprávu si lze stáhnout zde: Sledování psychiatrické medikace v projektu Kvalita života jako cíl.

Na setkání zástupců sociálních zařízení v Hodoníně jsme prezentovali dílčí výsledky projektu příspěvkem s názvem Psychofarmaka a psychiatři. Příspěvek Brokeři v Čechách zazněl na Konferenci sociální psychiatrie v Chrudimi.

Oba projekty Profesní rozvoj pracovníků ústavů Středočeského kraje i Kvalita života jako cíl byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Problematika podávání a užívání léků v pobytových sociálních službách, kterou zpracovali v roce 2014 Milena Johnová, Jan Strnad a Hana Janečková