Sborníky

Sborník z konference Pro změnu 2009

 

Hlavním tématem konference PRO ZMĚNU 2009 byla kvalita života.

Cílem konference bylo poskytnout zástupcům poskytovatelů i zřizovatelů sociálních služeb příležitost seznámit se s novými poznatky a vyměnit si informace a zkušenosti s používáním konceptu kvalita života, měřením výsledků podpory v sociálních službách, plánováním zaměřeným na člověka a s deinstitucionalizací.

Do sborníku byly zařazeny jak konferenční příspěvky, tak i články navazující anebo rozvíjející prezentace přednesené na konferenci.

 

 

  

Sborník z konference Pro změnu 2010

 

 Zastřešujícím tématem konference PRO ZMĚNU 2010 byla individualizace služeb pro lidi, kteří pro úspěšné zvládnutí každodenních činností potřebují dlouhodobou, placenou podporu.

Konference byla rozdělena do čtyř bloků: Podpora řízená jednotlivcem/uživatelem, Podpůrné brokerství, Úmluva OSN o právech osob s postižením, článek 12; Podporované rozhodování v Britské Kolumbii (Kanada) a Plánování zaměřené na člověka.

Sborník vychází v návaznosti na program konference a obsahuje pět příspěvků, které zazněly na konferenci Pro změnu 2010.