Zapojování dětí do rozhodování

V listopadu 2014 proběhl na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) seminář „Dětské fórum“, díky kterému ministerští úředníci mají nyní k dispozici názor dětí s postižením i bez postižení na společné vzdělávání. Výstupem spolupráce s dětmi a mladými lidi, kteří se zapojili, je závěrečná zpráva a krátký film dokumentující přípravu a průběh akce. Obojí jsme nyní zveřejnili.

Mladí účastníci semináře se společně zamýšleli nad tím, jak má vypadat a fungovat škola, kde jim společně bude dobře i přesto, že některé děti potřebují zvláštní pomoc, nezvládnou všechny dovednosti tak, jako většina ostatních apod. Vycházeli přitom z vlastních zkušeností.

Pro MŠMT bude důležité správně interpretovat to, co děti říkaly. Příkladem může být požadavek na přejmenování speciálních škol na základní. Děti tímto dávají na vědomí, že je nezmátl terminologický posun, ke kterému před pár lety došlo přejmenováním „pomocných“ a „zvláštních“ škol na „základní školy speciální“. Vědí, že jde stále o speciální stejné školy, jak název ostatně stále napovídá, což stigmatizuje ty, kteří do nich chodí: „Jakmile se řekne speciální škola, tak si o tom člověku uděláte názor, který není dobrý.“

A proč děti navrhují vytvářet speciální kroužky pro děti s postižením v běžných školách? Protože do běžných kroužků děti s postižením často nemají přístup. Nedávno se k tomuto tématu vyjádřil Úřad veřejného ochránce ve vazbě na školní družinu. Co z toho plyne pro MŠMT? Vytváření speciálních kroužků pro děti s postižením asi nebude to pravé řešení.

Výstupy pracovních skupin složených z dětí a mladých lidí jsou shrnuty v závěrečné zprávě, která je ke stažení zde (109.1 KB).

Na dokument zachycující přípravu, průběh a závěry konzultačního semináře na téma společného (inkluzivního) vzdělávání v běžných školách se můžete podívat na našem YouTube kanálu zde.

Odkaz na všechna videa vytvořená v rámci projektu:

http://www.childrights4all.eu/?page_id=41

Publikace k participaci dětí na rozhodování, která se jich týkají v sociálních službách zde (2.9 MB)

Odkaz na další jazykové verze obou publikací o participaci:

http://www.childrights4all.eu/?page_id=114