Přihlásit se na kurz
Datum PODZIM 2021
Cena 2 980 Kč
Místo Praha, nebo On-line

Quip, Karlínské náměstí 12, Praha 8

Akreditováno A2020/1136-SP/PC/PP
Kontakt Štěpánka Bumbálková stepanka.bumbalkova@rytmus.org +420 608 258 928
Zkušenosti účastníků

Téma mě nastartovalo a přimělo k zamyšlení se nad přístupem k některým uživatelům, kteří potřebují podporu v komunikaci.

Získala jsem všeobecný přehled o tématu a přesně toto jsem chtěla. Navíc jsem získala inspiraci pro mojí konkrétní práci, aktivity adresné přímo pro lidi, pro které pracuji, což velmi oceňuji.

Za užitečné považuji praktická cvičení, ukázky publikací a praktické rady při práci se software.

Na lektorce oceňuji perfektní výklad i praktickou ukázku komunikace a příjemné vystupování.

Velmi oceňuji prostor pro řešení individuálních případů. Celá skupinka se tak mohla zapojit do případného řešení.

Kurz mi ukázal celou šálu toho, co metody augmentativní a alternativní komunikace nabízejí.

Za užitečné považuji praktická cvičení, která obsahovala veškerou teorii, kterou jsem během kurzu získali. Vše jsem tak mohli „ochutnat“ i v praxi.

Úžasná, nenudná lektorka. Konečně jsem při školení neusínala!

Kurz Jak se domluvit a porozumět každému: Aneb, jak používat AAK v praxi

V sociálních službách se potkáváme s lidmi, s nimiž máme potíže dorozumět se pomocí běžné řeči.  Nedostatečné rozvinutí komunikace omezuje nejen možnost sociálního začlenění ale také kvalitu služeb. Metody, které pomáhají lidem plně rozvinout jejich komunikační schopnosti tím, že doplňují či nahrazují řeč, nazýváme augmentativní a alternativní komunikace (AAK).

Co se na kurzu naučíte

Získáte přehled o široké škále nástrojů a technik augmentativní a alternativní komunikace, o jejich praktické aplikaci. Z kurzu odejdete se znalostí toho, co je potřeba pro zavedení podpory při komunikaci a jak prakticky použít komunikační systémy.

Jestli Vás zajímá, jak AAK může fungovat v praxi, podívejte se na příběh paní Adély.

Pro koho je kurz

Kurz je určen pracovníkům, kteří se věnují lidem s omezenými komunikačními schopnostmi a přitom mají jen minimální zkušenosti s metodami augmentativní a augmentativní komunikace.

Obsah kurzu

  • Teoretická východiska pro úspěšnou, na člověka zaměřenou komunikaci
  • Přehled metod augmentativní a alternativní komunikace
  • Pomůckové a bezpomůckové komunikační systémy
  • Nácvik praktického použití manuálních znaků (zejm. MAKATON) a komunikační tabulky
  • Přehled pomůcek AAK, asistivní pomůcky a asistivní technologie (hlavně ovládání počítače osobami s tělesným postižením, pomůcky s hlasovým výstupem, software vhodný pro AAK)
  • Jak prakticky začít s používáním AAK 

Rozsah

16 hodin během dvou dnů.

Začátek kurzu v 9.00 hod., konec v 16.15 hod.

Prezence od 8.45 hod.

Sleva na kurz

U tohoto kurzu můžete využít slevu pro každého druhého účastníka z organizace.

Více informací o systému slev najdete zde.

Co od nás dostanete

Připravíme pro Vás tištěné podklady, kam si můžete dělat poznámky. Během kurzu budete mít k dispozici dostatek kávy, čaje a vody. Ke kávě také nějakou tu dobrůtku a ovoce na svačinu. K ohřevu vlastního obědu můžete využít mikrovlnnou troubu.

Chci se přihlásit